2011. gada 22. jūnijs

Midsummer Eve!

Tā ka Līgo neatgriezeniski nāk virsū un šajā laikā ir jādzer alu, tad kas notiek ar vecām alus mucām? Vai arī vīna mucām? Šāda ir atbilde - koka mucu pārveidojumi.


Since Midsummer Eve is irreversibly coming on top and this time is to drink beer, then what happens to old beer barrels? Or wine barrels? This is the answer - wooden barrel modifications.


Atsauce1     Atsauce2
Atsauce3     Atsauce4
Atsauce5     Atsauce6
Atsauce7

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru