Calendar offer!

OutOfVoid kolektīvs piedāvā Jums, izstrādāt Jūsu privātu kalendāru.
 Šīs  piedāvājums ir izdevīgs ar to, ka:
 • ·         nav piegādes izmaksu, kā arī  nav jābrauc pakaļ savam kalendāram, viņš tiks nosūtīts Jums uz e-pastu, vai caur skype (atkarībā no faila lieluma);
 • ·         Jums pašiem ir izvēle uz kura papīra un kur izdevīgāk izdrukāt (kaut vai pie sevis mājās), līdz ar to taupīt resursus;
 • ·         ir iespēja kalendārā ievietot un izcelt Jums nozīmīgus datumus;
 • ·         ir iespēja sākt kalendāru no Jūsu izvēlētā datuma;
 • ·         nav svarīgi cik daudz kalendārus Jūs drukāsiet vēlāk, tas nozīmē – pasūti vienu un drukā cik ir nepieciešams;
 • ·         ir īpaši individuālā pieeja – Jūs varat pastāstīt mums par topošā kalendāra īpašnieka interesēm, kas palīdzētu mums piemeklēt atbilstošu kalendāra noformējumu (kas garantē, ka absolūti katrs kalendārs atšķirsies no iepriekšējā pasūtītā);
 • ·         kalendārs var būt kā ar vārda dienām, tā arī bez;
 • ·         ir iespēja izvēlēties kalendāra formātu – A4 un A3, horizontālu vai vertikālu;
 • ·         draudzīgā cena un izstrādes laiks pēc vienošanas un dizaina sarežģītības pakāpes (apmaksa tiek veikta ar naudas pārskaitījumu).

Jūsu atsūtītas bildītes netiks nekur izmantotas un  būs izdzēstas uzreiz pēc ievietošanas kalendārā. Pasūtījumus vai vienkārši jautājumus sūtiet un e-pastu : outofvoid.com@gmail.com. OutOfVoid team offers you to develop your personal calendar.
This offer is advantageous in that:
 • ·          there is no delivery costs, and you don't have to go and pick up your calendar, it will be sent to you via e-mail, or via Skype (depending on file size);
 • ·          You choose on which type of paper and where you prefer to print (even at home), to save resources;
 • ·          there is the opportunity to  highlight important for you dates;
 • ·         have the opportunity to start your calendar on your chosen date;
 • ·         no matter how many calendars you may print later, it means - order one and print as much as you want;
 • ·         a particular individual approach - you can tell us about the interests of the future owner of a calendar, that would help us to choose a proper presentation of the calendar (which guarantees that absolutely each calendar is different from the last order);
 • ·         Calendar can be with name days, as well as without;
 • ·         be able to choose your calendar format - A4 and A3, horizontal or vertical;
 • ·         a friendly price and development time by agreement and design complexity (payments are made via paypal).

Your sent pictures will not be used anywhere and will be deleted immediately after inserting them in the calendar. Orders or questions just send me an e-mail: outofvoid.com@gmail.com.