About O.O.V.

Arvien vairāk slaveno dizaineru rāda savu nostāju par labu otreizējai izmantošanai. Projekts Out Of Void ir bazēts uz tā saucāmā DIY (Do-It-Yourself) pamata un tika radīts ar domu otreizēji izmantot nevajadzīgas lietas, interesanti un stilīgi pārtaisot tās, tādā veidā radot dizaina lietas paša rokām no pieejamiem materiāliem un ar minimālām izmaksām. Šajā blogā tiks apkopotas manas un citu cilvēku idejas, kuras ir vieglas izpildījumā.

Project Out Of The Void is based on the so-called DIY (Do-It-Yourself) basis and was created with the idea of peer use of unnecessary things interesting and stylish remaking them, thus creating design things made by own hand.

SOME PHOTOS ON THIS BLOG ARE SOURCED IN VAROIUS SITES FROM THE INTERNET. ORIGINAL SOURCE IS ALWAYS MENTIONED. IF YOU FEEL YOUR PHOTORIGHTS HAVE BEEN VIOLATED OR THEY HAVE BEEN PRESENTED IN A UNPLEASANT WAY FOR YOU, PLEASE SEND ME MAIL. I´LL REMOVE THEM FROM MY BLOG IMMEDIATELY. THANK YOU VERY MUCH!

Any information copied from this blog should be with reference to outofvoid.blogspot.com.

All rights reserved.