2011. gada 26. aprīlis

Have a nice sleep!

Arī gultas pagalvi var izveidot paša rokām, izveidojot kārtēju dizaina darbu. Katrs no piemēriem ir interesants, bet kad man būs bērns, viņa istabā noteikti būs gulta ar šo pēdējo pagalvi.


Also, the bed headboard can be created by own hands, thus creating a design work. Each of the examples are interesting, but when I 'll have a child, he will certainly have a bed room with this last headboard.


Atsauce1      Atsauce2
Atsauce3      Atsauce4
Atsauce5      Atsauce6
Atsauce7      Atsauce8
Atsauce9      Atsauce10

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru