2011. gada 4. marts

T-shirt revival.

Te ir daži smuki piemēri kā var atdzivināt parasto kreklu, vai arī, kam negadās, paslēpt netišām radušus traipus. Internetā ir ļoti daudz mājaslapu ar bezmaksas trafaretu paraugiem, kurus var izprintēt un uzpūtot virsū krāsu dabūt interesantu bildi virsū kreklam. Var uztaisīt aplikāciju, īpaši labi izskatās, kad veidojot aplikāciju no cita auduma, tiek pielikti klāt elementi, veidotie ar krāsu ( kā jau minēju iepriekšējā postā, nav svarīgi ar kādu krāsu tiek zīmēt uz audumiem, ja neticiet - pamēģiniet dabūt jebkuru celtniecības krāsu nost no apģērba). Man arī ļoti patīk idejas no D&G iepriekšējas kolekcijas, īpaši melna riša. Kā arī var piespraust kādu oriģinālu brošu (abas labās brošas tika šūtas no audumu atlikumiem, pārējās - adītas, bante tika veidota iedvesmojoties no šīm bildēm).


Here are some examples of how nicely can revive the ordinary shirt, having accidents, like accidentally encountered hidden stains. Internet is full of websites with free samples of stencils that you can print out and charge over the color to get an interesting picture on top of the shirt. May make application,  particulary looks good when they are developing applications of any other fabric, is appended to the elements, created with paint (as I mentioned in previous post, no matter what the color is drawn on the fabric, if you do not believe - try to get any construction paint off of a clothing). I also love the ideas of D & G pre-collections, especially black ruffle. How well can the original brooch pin (both right-brooches were stitched from cloth remnants, others - knitted, bow was created inspired by these pictures).

Atsauce

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru