2011. gada 27. marts

Plastic PET

Dažas bildes iedvesmai, cik skaistus gaismas ķermeņus var uztaisīt no parastām plastmasas pudelēm. Noteikti var izdomāt vēl ļoti daudz variantus, jo plastmasa kā tāda ir ļoti plastisks un viegli griežams materiāls. Jums ir zināmi vēl kādi interesanti varianti? Vienmēr prieks redzēt!Some pictures for inspiration, how beautiful lighting can make the ordinary plastic bottles. Certainly figure out a large amount of options, because plastic, as such, is very flexible and very easy cutting material. If you know any interesting options, always a pleasure to see!
Atsauce1      Atsauce2
Atsauce3      Atsauce4
Atsauce5      Atsauce6
Atsauce7

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru